Studier

UNIVERSITETSEXAMEN
Filosofie Magisterexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap, 60 p (2010) Linnéuniversitetet
Gymnasielärarexamen Svenska & Medie- och kommunikationsvetenskap, 270 p (1997) Växjö Universitet

LEGITIMATION
Lärarlegitimation för Grund- och Gymnasieskola gällande Svenska och ämnen inom Medie- och kommunikationsvetenskap (2014) Skolverket

KRISKOMMUNIKATION
Kriskommunikation (2012) MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
Regional Samverkanskurs (2010) Krissamverkan Kronoberg
Kriskommunikation i sociala medier – Myndigheten versus Ungdomarna (2010) Magisteruppsats 15 p

INTERNKOMMUNIKATION
Black Belt Partner Internal Communication (2017) Melcrum
Black Belt Pro Internal Communication
(2015) Melcrum

LEDARSKAPSUTBILDNING
Gruppen och Ledaren (UGL), (2011) Affektor Utveckling AB
Projektledarutbildning, (2011) Westhoff Projekt & Utveckling/Regionförbundet Södra Småland
Universitetspedagogik för lärarutbildare, 7.5 p (2004) Växjö Universitet

COACHING
”Inspire” Train the Trainer, Volvo CE (2016)
”Inspire”, Coach training, Volvo CE (2015)

GRAFISK FORMGIVNING
InDesign (2008, 2013) www.distansskolan.com
Photoshop (2008, 2014) www.distansskolan.com

WEBB & IT
Episerver CMS: Fortlöpande utbildning (2011 – 2013) Växjö kommun
WordPress: Fortlöpande erfarenhet (2010 – 2016)
Dreamweaver: (2009) www.distansskolan.com
Medier, IT och lärande, 9 p (1999, 2003) Högskolan i Kalmar

ÖVRIGA UNIVERSITETSKURSER
Values in a Baltic Sea Perspective, 7.5 p (2001) Växjö Universitet
Nordiska Språk – Danska, 7.5 p (1995) Växjö Universitet, Aarhus Universitet
Nordiska Språk – Norska, 7.5 p (1995) Växjö Universitet, Universitetet i Tromsø
Praktik under Gymnasielärarutbildning vid Sir Francis Drake High School, San Anselmo, California (1997)

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *