Publicerat

Magisteruppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap

På uppdrag av Länsstyrelsen och Krissamverkan Kronoberg genomförde jag våren 2010 en  studie med fokus på myndighetens möjligheter att kommunicera kris till den specifika målgruppen ungdomar:

Kriskommunikation i sociala medier – Myndigheten versus Ungdomarna.

Populärvetenskaplig version
Uppsatsen i helhet