Pedagog

Utbildningen måste vara en upplevelse.

Jag har lång tidigare erfarenhet som pedagog och är legitimerad gymnasielärare med inriktning mot Svenska och ämnen inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Min lärarresa började i mitten på 90-talet och har fortsatt sedan dess. Inte minst har jag användning för pedagogik och metodik i uppdrag som berör internutbildning och kompetensutveckling av olika slag.

Under de senare åren har jag blivit anlitad som föreläsare kring ämnen som berör lärarprofessionen, digitala och sociala medier samt kriskommunikation.

Min utgångspunkt är alltid upplevelsebaserat lärande och det brukar uppskattas av målgruppen/publiken. Innehåll och djup möter retorik och presentationsteknik.

Jag får saker att hända.

UNDERVISNINGSÄMNEN
Svenska
Gymnasieskolan
Åk 7-9

Medie- och kommunikationsvetenskap
Mediekommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
Digitalt skapande
Estetisk kommunikation
Visuell kommunikation
Medieproduktion
Textkommunikation

Övrigt
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning