Ledare

Kommunikation = Relation

Jag får ofta förfrågningar om att axla ledarrollen, och gör gärna så, vilket jag tror delvis beror på min personlighet. Jag har en drivkraft och med det en förmåga att entusiasmera teamet under resan mot det givna målet. Men det handlar inte bara om att skapa visioner utan lika mycket om att leda gruppen hela vägen mot ett bra slutresultat.

Något jag har fått höra är att jag har en stark tilltro till människors egen förmåga. Ju mer erfarenhet jag skaffat mig genom åren desto större glädje och utmaning känner jag i att lyfta andra och bidra till att de växer i sin roll. Min nyfikenhet på människor och grupputveckling har gjort att jag även byggt på med olika typer av ledarskapsutbildningar.

Jag får saker att hända.