Ledare

Kommunikation = Relation

Genom hela mitt yrkesliv har jag haft rollen som ledare, med utveckling av individ och grupp på olika nivåer i skilda sammanhang. Jag har också valt att aktivt jobba med mitt självledarskap och får ofta höra att jag är modig och inspirerande.

Jag får ofta förfrågningar om att axla ledarrollen, och gör gärna så, vilket jag tror delvis beror på min personlighet. Jag har en drivkraft och med det en förmåga att entusiasmera teamet under resan mot det givna målet. Men det handlar inte bara om att skapa visioner utan lika mycket om att leda gruppen hela vägen mot ett bra slutresultat.

Något jag har fått höra är att jag har en stark tilltro till människors egen förmåga. Ju mer erfarenhet jag skaffat mig genom åren desto större glädje och utmaning känner jag i att lyfta andra och bidra till att de växer i sin roll. Min nyfikenhet på människor och grupputveckling har gjort att jag även byggt på med olika typer av ledarskapsutbildningar.

Jag får saker att hända.