Kommunikationschef

Sedan 2014 är jag Kommunikationschef för Volvo Construction Equipment AB i Braås.

Mitt arbetsområde är brett och berör såväl intern som extern kommunikation. Det innebär både långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete, taktik och snabba operativa uppdrag i en föränderlig miljö. Jag stöttar platschef, ledningsgrupp och medarbetare i strategiska kommunikationsfrågor.

En betydande del av mitt uppdrag består av projekt- och produktionsledning. Mässor och event, filmproduktion och därtill en roll som chefredaktör för personaltidningen. Att bygga varumärke är ett helhetsåtagande. Med kreativt tankesätt och hög estetisk nivå, tar jag mig gärna an utmaningen att hitta kärnan i kommunikationen. 

Jag står för ett närvarande och hållbart ledarskap där dialog, reflektion och feedback öppnar upp för olika slags perspektiv och kreativa lösningar. Drivkraft, tillit och engagemang tillsammans med tydliga visioner präglar mina ledaregenskaper. Det tvärfunktionella lagarbetet är viktigt. Jag är resultatinriktad, med energi och stor passion för kommunikation och innehåll. Jag är alltid redo att gå den extra milen för att utveckla mig själv, teamet eller organisationen. 

Utöver det har jag mångårig erfarenhet av risk- och kriskommunikation, varumärkesutveckling samt implementering av sociala medier i organisationer. Jag är en erfaren skribent som effektivt producerar budskap oavsett mediekanal och målgrupp. Många års arbete med inhouse-produktion och webbutveckling har gett mig god förståelse och beställarkompetens.

Min tidigare erfarenhet som handledare, mentor och coach kommer väl till pass för att stärka det kommunikativa ledarskapet i organisationen. Med fördjupade kunskaper inom retorikens område arbetar jag med olika verktyg för att utveckla gruppens och den enskildes presentationsteknik.

I min bakgrund ryms dubbla akademiska examina. En Filosofie Magister-examen i Medie- och kommunikationsvetenskap. Dessutom Gymnasie-lärarexamen med legitimation och inriktning mot Svenska samt Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta som pedagog.

På förfrågan tar jag uppdrag som föreläsare och fristående konsult.

Jag får saker att hända.

__________________________________________

Jag bor med man och tre barn i Växjö – Småland.
Frekvent yogautövare.
Intresserad av matlagning.
Ständigt nyfiken resenär till kulturupplevelser och soliga destinationer.