Sanna Henningsson


Kommunikationschef med mer än 20 års erfarenhet av kommunikation, ledarskap och pedagogik.

KOMMUNIKATIONSSTRATEG
Långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete och snabba operativa uppdrag.

PEDAGOG
Upplevelsebaserat lärande. Innehåll och djup möter retorik och presentationsteknik.

LEDARE
Kommunikation = Relation. Visioner, drivkraft och tillit ger bra resultat.

Jag får saker att hända.

IN ENGLISH