Sanna Henningsson


Chef med mer än 20 års erfarenhet av kommunikation, ledarskap och pedagogik.

LEDARE
Kommunikation = Relation. Drivkraft, tillit och engagemang ger bra resultat.

KOMMUNIKATIONSSTRATEG
Långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete och snabba operativa uppdrag.

PEDAGOG
Upplevelsebaserat lärande. Innehåll och djup möter retorik och presentationsteknik.

 

Jag får saker att hända.